top of page

Veiligheid en vertrouwen 

de eerste levensbron

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Bijgaand vertel ik je kort wat ik doe met de gegevens die ik van je krijg:

 

Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend om contact met je te kunnen hebben.

Een eerste contact is veelal een kennismakingsgesprek. Blijft het bij deze ene afspraak, dan verwijder ik je gegevens. Gaan we verder in een traject, dan schrijf ik persoonlijke gegevens op en bewaar deze in een laptop met wachtwoord, die alleen door mij wordt beheerd en gebruikt. Vanzelfsprekend wordt niets wat wij hebben besproken door mij opgenomen en zijn alle gesprekken vertrouwelijk. 

Ik vraag je alleen naar zaken die van belang zijn voor mijn begeleiding. Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar zal ik toestemming aan de ouder/verzorger vragen om gegevens te mogen bewaren.

Je kunt er dus van verzekerd zijn dat ik niets van je persoonlijke gegevens deel met anderen zonder je schriftelijke toestemming, mits daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

De wet verlangd van mij dat ik je gegevens bescherm. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer, beiden beveiligd met een code.

Mijn website is er voor jou als cliënt om te lezen. Ik sla daar geen gegevens op, reacties worden anoniem (met alleen initialen) geplaatst en uitsluitend met toestemming.

 Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen , zoals de plicht aan de Belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren. Verder zal ik gegevens van clienten niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Ik respecteer je privacy vanuit mijn professionele ethiek. Vanzelfsprekend heb je  ten alle tijden het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Ik wil erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Caroline van Lambaart - Boonstra, eigenaar van Piens Practice te Heemstede,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34393172.

bottom of page